Disclaimer

Disclaimer voor www.afvallen-beverwijk.nl

Roma Skincare verleent u hierbij toegang tot www.afvallen-beverwijk.nl (“de Website”). U kunt geen rechten ontlenen aan deze teksten. Roma Skincare behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Roma Skincare spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Roma Skincare .

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Roma Skincare. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Roma Skincare nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Delen van de inhoud van de Website zijn overgenomen van Power Slim Nederland BV (hierna PowerSlim – zie www.powerslim.nl). Deze materialen zijn beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Op materialen die niet afkomstig zijn van bovengenoemde website geldt dat alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Roma Skincare.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Roma Skincare, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Claims / Ervaringen

De PowerSlim ervaring(en) zijn afkomstig van de website van PowerSlim. Het zijn ingestuurde ervaringen van echte personen. PowerSlim corrigeert deze verhalen op grammatica en verwijdert claims die in strijd zijn met de Europese EFSA wetgeving, inhoudelijk corrigeert PowerSlim de verhalen verder niet. De inhoud en context van deze ervaringen zijn individueel en zijn daarom niet generaliseerbaar of van toepassing op iedere deelnemer van het PowerSlim afslankprogramma. Als er op de website www.powerslim.nl wordt gerefereerd naar een mate van gewichtsverlies dan heeft de mate van gewichtsverlies betrekking op het “PowerSlim afslankprogramma“.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Voor vragen over deze disclaimer of de website, dient u zich te richten tot Roma Skincare.